Vi bruger Cookies!     

         
 X     
tangloppen

privat børnepasser, Tangbjerg
Generelle rettigheder omkring privat dagpleje

Man kan godt stå på venteliste til f.eks en vuggestueplads samtidig med at barnet passes hos en privat dagplejer.    

Alle forældre har ifølge dagtilbudloven ret til at vælge mellem kommunal og privat pasning, og der ydes tilskud indtil barnet fylder 3 år og starter i børnehave.

Det er muligt at reservere kommende pladser, også selvom du endnu ikke har født.

Søskendetilskud

Er der i hjemmet flere børn der er indmeldt i institution / dagpleje / SFO, ydes der søskenderabat med 50% på de / den billigste plads.

Besøg  
027085