Vi bruger Cookies!     

         
 X     
tangloppen

privat børnepasser, Tangbjerg


Priser og tilskud

Dagplejepladsen koster kr. 8400,00 pr måned. Heraf udgør forældrenes egenbetaling kr. 2.425,00 pr. måned

Tilskuddet fra Egedal Kommune udgør i år 2017 kr. 5.975,00 pr. måned. Du betaler ikke skat af tilskuddet, da jeg betaler skat af min fulde løn.

Det er simpelt at søge tilskuddet, hvilket vi gør sammen og jeg sender ansøgningen til kommunen.

Der betales i 12 måneder om året.

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.

 

Hvad koster privat dagpleje i forhold til kommunal dagpleje ?

En kommunal dagplejeplads koster pr. 1.1.2017 kr. 3250,00 pr. måned, altså en besparelse på kr. 825,00 pr. måned. 

I sparer kr. 9.900,00  i 2017

En kommunal vuggestueplads koster pr 1.1.2017 kr. 3316,00 pr måned incl. mad, altså

en besparelse på kr. 891,00 pr måned

I sparer kr. 10.692,00 i 2017

 
Regler for tilskud

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt at du har fået tilbudt en kommunal dagpleje eller institutions-plads. Har du ikke det, kan der ikke ydes tilskud til en privat dagplejeplads.

Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med 2 måneders varsel til den første i måneden, og dit barn kan derefter starte i den private dagpleje med tilskud. Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på at jeg har den ønskede plads til jer, da der kan være venteliste. 

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges hos plads-anvisningen. Vi ansøger sammen og det er meget nemt. Jeg ordner papirarbejdet.

Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat børnepasning så kontakt Institutionscenteret.

Opdateret 12/12/2016

Besøg  
027085